Coalitie Erbij Rotterdam
U bent hier: Home » Actueel » Nieuws » Coalitie Erbij Rotterdam

Coalitie Erbij Rotterdam

In de Rotterdamse ‘Coalitie Erbij’ hebben lokale overheid, vrijwilligersorganisaties, zorgverleners en instellingen zich verenigd.

Logo Coalitie Erbij Rotterdam

Woensdag 25 februari tekenden bestuurders van Sensoor, Humanitas, SOL, MDRplus, Thermiek en WMO Radar een samenwerkingsovereenkomst en werd Coalitie Erbij Rotterdam een feit.
Coalitie Erbij Rotterdam staat voor de taak het thema eenzaamheid en sociaal isolement onder de aandacht te brengen en houden bij relevante partijen in Rotterdam. Permanente aandacht voor deze thema’s is om verschillende redenen noodzakelijk. Door veranderingen in het sociale domein, en daarmee samenhangende wisselingen van personen, organisaties en netwerken, wordt de ontwikkelde ‘body of knowledge’ niet vanzelf onderhouden en verder ontwikkeld.

Blijvende aandacht voor eenzaamheid en sociaal isolement is ook nodig omdat het thema vanwege de relatieve onzichtbaarheid snel ondersneeuwt; vooral wanneer zich problemen voordoen die meer urgent lijken, zoals verslaving, woonoverlast of financiële problematiek. Het delen van kennis en ervaring, en het vasthouden van de aandacht voor sociaal isolement, blijft de komende jaren dan ook een belangrijk aandachtspunt. In Coalitie Erbij Rotterdam wordt kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering met elkaar afgewisseld. Op basis van kennis en onderzoek worden concrete interventiepraktijken uitgevoerd en verbeterd. Daarbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de aanpak van andere vormen van ‘stille problematiek’, zoals dementie, overbelasting mantelzorgers en ouderenmishandeling (waaronder financiële uitbuiting). Dit alles is in lijn met de activiteiten die sinds 2006 in Rotterdam hebben plaatsgevonden.

Leden van de verschillende organisaties vormen het kernteam. Zij gaan op zoek naar organisaties die zich bezighouden met Eenzaamheid en Sociaal Isolement en die zich aan willen sluiten bij de Coalitie zodat stadsbreed allerlei interventies met elkaar verbonden worden. Samen pakken we eenzaamheid aan. Op de website www.coalitieerbijrotterdam.nl binnenkort meer informatie.

Terug naar het overzicht