Gratis Toolbox Datt Werkt!
U bent hier: Home » Actueel » Nieuws » Gratis Toolbox Datt Werkt!

Gratis Toolbox DATT Werkt!

28 juli 2017

MDRplus en PLANgroep stellen op www.dattwerkt.nl een gratis toolbox beschikbaar waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen gaan met het verbeteren van de ketensamenwerking in de bestrijding van armoede. De toolbox is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van duurzame bestrijding van armoede en schulden.

De Toolbox

De toolbox ondersteunt gemeenten en organisaties bij het versterken van de ketensamenwerking en het afstemmen van hun werkwijzen op de burger die te kampen heeft met armoede of schulden. Essentie van de aanpak is elkaar beter leren kennen, kennis delen, samenwerken, afstemmen en het maken van werkafspraken. De gehele aanpak inclusief instructievideo’s, handleidingen, tips en documenten staat op de website www.dattwerkt.nl. De toolbox is uitgebreid getest in zes pilotgemeenten en vervolgens geoptimaliseerd. Alle documenten zijn eenvoudig aan te passen naar de eigen lokale situatie en huisstijl.

Kracht van de aanpak

De kracht van de aanpak is dat deze aansluit op bestaand beleid en bestaande (goede) praktijken. Zo maken ketenpartners met het DATT Werkt! ketenspel kennis met elkaar en inventariseren ze wat er goed werkt in de plaatselijke keten, welke thema’s er aandacht verdienen en welke ‘wensdromen’ en verbeterpunten er liggen. Ook stemmen ze met elkaar af wat de burger in armoede/schulden nodig heeft. Dit is de aanzet tot concrete verbeterplannen en doorontwikkeling van de goede praktijk.

Over het project DATT Werkt!

Het project DATT Werkt! is mogelijk gemaakt door een subsidietoekenning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter bestrijding van armoede en schulden. Het project DATT Werkt! is ontwikkeld door MDRplus, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en PLANgroep, een organisatie voor schulddienstverlening. Beide organisaties hebben het projectteam DATT Werkt! gevormd. De Armoede Troef Toolbox, afgekort als ‘DATT’, is het resultaat van de in zes pilotgemeenten beproefde aanpak. Uit de pilots is gebleken: ‘DATT Werkt! ‘

DATT Logo

Terug naar het overzicht