MDA wordt MDR, MDRplus
U bent hier: Home » Over ons » Over ons

MDA wordt MDRplus: een nieuwe naam, een nieuwe aanpak

Met ingang van 1 januari 2015 heeft Maatschappelijke Dienstverlening Alexander, kortweg MDA, een nieuwe naam: MDRplus. Waarbij de R staat voor ons werkterrein Rijnmond, waar onze roots liggen, maar vooral voor onze aanpak: Rotterdams, Resultaat- en Rendementgericht. Waarbij we met de plus niet alleen willen zeggen dat we méér doen, maar dat we het anders doen. Ook buiten het gebied Rijnmond. Wij willen mensen daadwerkelijk verder helpen. En denken daarom niet in problemen, maar in oplossingen. Duurzame, blijvende oplossingen. Daar wordt iedereen beter van. Blijvend beter.

MDRplus: uw partner in zorg en welzijn

Gemeenten regelen nu zelf hun (jeugd)zorg en de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet die de bijstand, de sociale werkplaatsen en de uitkeringen aan jonggehandicapten bundelt. Een ingewikkeld transformatieproces, omdat er niet alleen sprake is van decentralisatie, maar ook van kostenreductie.

Deze veranderende situatie vraagt niet alleen veel van lokale overheden, maar ook van hun inwoners die gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen. Want ‘zorgen voor’ verandert in feite in ‘versterken van eigen mogelijkheden’. Burgers zullen voortaan meer zelf moeten doen, meer initiatief moeten tonen en vaker een beroep moeten doen op buren, familie, kennissen en vrijwilligers.

MDRplus heeft een schat aan ervaring op het gebied van formele en informele dienstverlening zoals maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, ouderenadvies, mantelzorg, vrijwilligerswerk, klussendienst en administratieve ondersteuning.

MDR plus kan daardoor als geen ander hulp bieden aan gemeenten en hun inwoners

In welke vorm dan ook, bij vraagstukken op deze terreinen. Onder de noemer Blijvend Beter werken we resultaatgericht aan duurzame oplossingen. Efficiënt, effectief en kostenbesparend.