Onze aanpak
U bent hier: Home » Over ons » Onze aanpak: blijvend beter

MDRplus. Blijvend beter

Om een adequaat antwoord te kunnen geven op de diversiteit van vragen beschikken we over professionals met een brede achtergrond en ieder zijn/haar eigen specialisme. Daardoor kunnen we vraagstukken integraal aanpakken, waarbij we nauw samenwerken met informele en formele netwerkpartners. Simpel gezegd: met vrijwilligers en professionals.

Uitgangspunt van onze dienstverlening is de kracht van mensen. Er wordt in eerste instantie een beroep gedaan op iemand zijn directe familie en kennissenkring. Daarnaast werken we samen met (getrainde) vrijwilligers. Wij streven ernaar om onze eigen rol zo bescheiden mogelijk te houden en deze slechts uit te breiden wanneer het nodig is. Dit wordt onder andere bepaald door de ernst van de situatie en de mate waarin de cliënt zelf in staat is bij te dragen aan de oplossing van zijn/haar problemen.

Wij doen het anders MDRplus werkt resultaatgericht, met een duidelijk doel voor ogen. Zakelijk dus, maar met een menselijke touch van betrokkenheid en betrouwbaarheid. Wij maken daarbij deel uit van de wijkteams en werken nauw samen met andere hulpverlenende partijen. Hiermee voorkomen we dat er langs elkaar heen wordt gewerkt en cliënten van het kastje naar de muur worden gestuurd.  

Wat zijn onze belangrijkste pluspunten?

+ outreachende werkwijze Hoewel de eigen kracht en verantwoordelijkheid voorop staan in onze aanpak, zijn we niet afwachtend, maar nemen we het initiatief als het nodig is. Dit gebeurt vooral bij zaken die betrokkenen niet gemakkelijk zelf aankaarten, zoals huiselijk geweld of schuldenproblematiek.

+ integrale aanpak Een totaalaanpak blijkt in de praktijk het meest effectief. Daarom schakelen we op verschillende terreinen gespecialiseerde medewerkers gelijktijdig in. Onze rol en inzet zijn afhankelijk van de behoefte en de situatie. Onze rol kan adviserend zijn, coördinerend of praktisch handelend. Ook hierbij is ons uitgangspunt de zelfredzaamheid van de cliënt.

+ specifieke taakdifferentiatie In situaties waarbij cliënten meerdere problemen hebben (bijvoorbeeld opvoedingsproblemen, in combinatie met schulden en huiselijk geweld) werken wij gelijktijdig aan alle problemen, met inzet van de verschillende specialismen. Daardoor werken we efficiënt, effectief en kostenbesparend.

+ gedragsverandering Wij gaan voor Blijvend Beter. Dit bereiken wij door gedragsveranderingen en daarmee duurzame oplossingen. Voor specifieke informatie over duur en frequentie van de sessies die de basis vormen van deze gedragsverandering, verwijzen wij naar ons productoverzicht.