Schoolmaatschappelijk werk
U bent hier: Home » Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Er kunnen tal van redenen zijn waardoor het op school even wat minder gaat. Soms nemen kinderen problemen van thuis mee naar school, bijvoorbeeld wanneer de ouders gaan scheiden. Dat kan zich uiten in achteruitgaande schoolprestaties, in agressie ten opzichte van andere kinderen, storend gedrag, of niet luisteren naar anderen en naar de leerkracht. Sommige kinderen hebben zo’n last van faalangst dat ze geen spreekbeurt kunnen geven en anderen kunnen geen concentratie opbrengen. Ook kan het gaan om kinderen met ADHD of met een vorm van autisme. 

MDRplus biedt oplossingen

Het schoolmaatschappelijk werk van MDRplus is erop gericht deze leerlingen te begeleiden en ondersteunen. Daarbij werken we nauw samen met de intern begeleider van de school. Wij gaan praten met de ouders, de leerkracht en het kind. Het gaat hierbij om kortdurende dienstverlening. Is meer hulp gewenst, dan volgt doorverwijzing. In overleg met de school is het mogelijk een groepstraining voor kinderen te organiseren die gericht is op het ontwikkelen en versterken van sociale vaardigheden en competenties:

1. Een van de mogelijkheden bij scheiding is een groepstraining onder begeleiding van gecertificeerde KIES-coaches, die specifiek op school gegeven wordt. Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen met leeftijdgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren en leren gevoelens beter te begrijpen en te verwerken.

2. Een Rots en Water programma werkt groepsgewijs aan versterking van sociale competenties (meer informatie hierover vindt u onder Jeugd).

3. Voor ouders is er de workshop Hoe blijf je als ouder ‘online’ met je kind? Een workshop over social media. Kinderen zijn al op jonge leeftijd actief op social media. Dit kan zijn via Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter of online computerspellen. Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal online? Met wie hebben ze contact en hoe ga je hier als ouder mee om?

4. Opgroeikracht en talentontwikkeling: Beroepskrachten van school en MDRplus werken samen met studenten en vrijwilligers aan een positief speel-leerklimaat thuis. Ouders, broertjes en zusjes zijn hier vanzelfsprekend bij betrokken.

5. Workshop voor leerkrachten: Hoe ga je om met een “slechtnieuwsgesprek” ?

Meer weten?
Wilt u meer weten over de aanpak van MDRplus? Neem dan contact met ons op via de school of voorschoolse voorziening van uw kind of door een mail te sturen naar info@mdrplus.nl.