Schulddienstverlening
U bent hier: Home » MDRplus Zakelijk » Schulddienstverlening

Schulddienstverlening

Steeds meer mensen kunnen hun financiële verplichtingen niet meer nakomen. Zo blijkt uit cijfers van banken en hypotheekverstekkers. Daarbij gaat het niet alleen om huishoudens met een laag inkomen, maar juist ook om mensen met een goede baan. Een groot aantal van de mensen dat zich meldt bij de schulddienstverlening heeft inkomen uit arbeid (49%).

Het niet na kunnen komen van je financiële verplichtingen heeft grote (financiële) gevolgen, zoals loonbeslag, ziekteverzuim, fraude/diefstal, concentratieproblemen en spanningen op de werkvloer. Voor u als werkgever is het soms moeilijk om dergelijke problemen te signaleren en er dus daadwerkelijk iets aan te doen. Wij kunnen u daarbij helpen. Preventief en oplossend. Voor een blijvend betere oplossing.

Drie trajecten

Wij hebben drie verschillende trajecten ontwikkeld, waarvan de tijdsduur afhankelijk is van het niveau en de motivatie van de deelnemers. Alle drie zijn ze gericht op gedragsverandering met snelle resultaten door deelname gedurende (maximaal) 12 weken integrale en collectieve trajecten, waarbij oog is voor individuele behoeftes. Wat daarbij voorop staat is te komen tot een duurzame oplossing. Effectief, efficiënt en doelgericht.

Begeleiding

Bij alle trajecten werkt een maatschappelijk werker samen met administratieve ondersteuning (informele krachten). Er vindt wekelijks een bijeenkomst plaats van een dagdeel, met een afwisselend programma waarin vaardigheden en groepsopdrachten met betrekking tot gedragsverandering worden behandeld. Wij werken hiermee op basis van Rationele Emotieve Therapie en Gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag.

Doel
Een verantwoordelijke blik op de eigen financiële situatie om duurzame financiële stabiliteit te realiseren. Dit wordt bereikt door: een geordende administratie, indien nodig de begeleiding naar de Kredietbank Rotterdam, kennis van rechten, plichten en voorzieningen en een verantwoordelijke blik op de eigen financiële situatie om duurzame financiële stabiliteit te realiseren.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over effectieve schulddienstverlening? Neem dan contact met ons op via info@mdrplus.nl of vul het contactformulier in.