MDRplus en onderzoek
U bent hier: Home » Actueel » Publicaties » MDRplus en onderzoek

MDRplus en onderzoek

MDRplus neemt deel als consortiumpartner aan het landelijk onderzoekstraject van Movisie/ Inholland: Sociaal Werken in de Wijk. Hiervoor is 'Het Nieuwe Welzijn' een leidraad. Het programma kent in de startfase vier afgebakende, maar samenhangende deelprojecten die samen met de partners zijn opgezet:

  • De Generalist;
  • Samenwerken in de wijk: sobere oplossingen voor complexe problemen;
  • De civil society aan de voorkant
  • Body of knowledge: herijken van het kennisfundament voor sociaal werk.

Het programma Sociaal Werk in de Wijk heeft de ambitie om bij de huidige tijd passende innovaties te ontwikkelen, aan te jagen, te verspreiden en in het handelingsrepertoire van professionals te implementeren.

www.inholland.nl
www.movisie.nl

Terug naar het overzicht