Dienstverlening Rijnmond
U bent hier: Home » Dienstverlening Rijnmond

Dienstverlening Rijnmond op maatschappelijk niveau

Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond is een maatschappelijke hulporganisatie. Het biedt vrijwillige hulpdiensten, in tal van maatschappelijke kwesties. Maar ook voor schoolmaatschappelijk werk, ouderenadvies, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Tevens met een klussendienst, en voor administratieve ondersteuning is onze organisatie MDRplus paraat.

Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond biedt maatwerk en zorg

De Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond is een samenwerking op het gebied van diverse maatschappelijke thema’s. Samen met professionals, en met de ondersteuning van een groot deel vrijwilligers, zijn we behulpzaam, en bieden we ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het op orde brengen van uw administratie.

Ook ondersteunt Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond lokale overheden op terreinen als maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk. De Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond draagt mede zorg voor het welzijn van de jeugd.

MDRplus voor formele en informele dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn. Vraag ons advies over ouderen, over kwesties omtrent schuldenproblematiek o.a. door administratieve ondersteuning, bij mantelzorg, vrijwilligerswerk, en de inzet van een klussendienst. Als je er zelf even niet alleen uitkomt, neem dan contact op met onze maatschappelijk hulp.

Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond

Sinds enige tijd zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg van langdurig zieken en ouderen.
De maatschappelijke dienstverlening rijnmond werkt samen met lokale overheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Participatiewet. Een wet die de bijstand, de sociale werkplaatsen en de uitkeringen aan jonggehandicapten, bundelt.

De Participatiewet vergt veel van de inwoners die gebruik maken van de maatschappelijke voorzieningen. Burgers zullen voortaan meer zelf moeten doen, meer initiatief moeten tonen en vaker een beroep moeten doen op buren, familie, kennissen en vrijwilligers. De Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond adviseert, ondersteunt en zoekt naar oplossingen, samen met de lokale overheden.

De Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond is resultaatgericht en het werkt aan duurzame oplossingen, is efficiënt, effectief en kostenbesparend.

Voor alle producten en diensten van MDRplus kunt u een email sturen naar info@mdrplus.nl of vul het contactformulier in..